Гісторыя Беларусі ў картах (1917-1945 гг.)

Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі (сакавік 1917 - 1918 г.)

Храналогія падзей:

  • 9 снежня 1917 г. - пачатак мірных перагавораў у Брэст-Літоўску
  • 10 лютага 1918 г. - выстаўленне германскіх ультыматыўных патрабаванняў
  • 16 лютага 1918 г. - спыненне перамір'я і аднаўленне ваенных дзеянняў
  • 18 лютага 1918 г. - пачатак наступлення германскіх і аўстра-венгерскіх войскаў на расійска-германскім фронце
  • 23 лютага 1918 г. - загад галоўнакамандуючага Заходняга фронту А. Ф. Мяснікова аб стварэнні партызанскіх атрадаў
  • 13 лістапада 1918 г. - ануляванне Брэст-Літоўскага дагавора

Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі

Лінія расійска-германскага фронту, якая стабілізавалася ў канцы 1915 г.
Ліпеньскае (1917 г.) наступленне расійскіх войскаў і іх адыход
Стаўка Вярхоўнага галоўнакаман-дуючага расійскай арміяй
Штаб расійскага Заходняга фронту
Штабы расійскіх армій у 1917 г.
Штаб германскага Усходняга фронту
Усходняя мяжа тэрыторыі Расійскай імперыі, на якой былі створаны гер-манскія органы ваенна-адміністра-цыйнага кіравання (акрэслівала гер-манскія тэрытарыяльныя прэтэнзіі да Расіі)
Вышэйшы германскі орган ваенна-адміністрацыйнага кіравання на аку-піраванай тэрыторыі - упраўленне „Обер-Ост"
Асноўныя напрамкі эвакуацыі беларускага насельніцтва
Раёны партызанскага руху
„Рудабельская рэспубліка"
Узброеныя стычкі рабочых з акупантамі
Сялянскія паўстанні
Прадпрыемствы і майстэрні па рамонту і вытворчасці зброі і ваеннай тэхнікі
Майстэрні па рамонту ваеннага абмундзіравання
Падпісанне дагавора аб перамір'і паміж прадстаўнікамі армій Заходняга фронту Савецкай Расіі і камандаваннем нямецкіх армій Усходняга фронту
Лінія расійска-германскага фронту на пача-так мірных перагавораў у Брэст-Літоўску
Дагавор аб перамір'і 2(15).XII 1917 г.
Падпісанне мірнага дагавора ў Брэст-Літоўску
Граніцы, прынятыя Савецкім урадам паводле Брэсцкага міру 3.III 1918 г.
Тэрыторыя, захопленая Германіяй і яе саюзнікамі ў выніку зрыву мірных перагавораў

Межы дзяржаў і губерняў дадзены на 1914 г.

Гісторыя Беларусі 1917-1945 гг. Атлас. © РУП "Белкартаграфія", 2009.